Optymalizacja

„Lepsze minimum z maksimum niż maksimum z minimum.”

Władysław Grzeszczyk

Optimization models
Lista zadań
Scipy.optimize
Scipy.optimize.minimize
Scipy.optimize.fmin_cobyla
Programowanie liniowe

Wyniki 1 sprawdzian
Wyniki 2 sprawdzian
Wyniki 3 sprawdzian
Wyniki przejściówka
Wyniki 4 sprawdzian
Proponowane oceny

Literatura
  • Jan Kusiak, Anna Danielewska-Tułecka, Piotr Oprocha – Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań
  • Władysław Findeisen, Jacek Szymanowski, Andrzej Wierzbicki – Optymalizacja
  • Tadeusz Trzaskalik – Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem
  • Jorge Nocedal, Stephen Wright – Numerical Optimization
  • Mokhtar Bazaraa, Hanif Sherali, C.M. Shetty – Nonlinear Programming: Theory and Algorithms
  • Edwin Chong, Stanisław Żak – An Introduction to Optimization
  • H. Paul Williams – Model Building in Mathematical Programming