Obliczenia inżynierskie

„Każda nauka ścisła opiera się na przybliżeniu.”

Bertrand Russel

Dane pomiarowe
Lista zadań z aproksymacji
Lista zadań z estymacji

 • Dane ‚yeast’ – B. K. Mable et al., “Masking and Purging Mutations following EMS Treatment in Haploid, Diploid, and Tetraploid Yeast (Saccharomyces cerevisiae),” Genetical Research 77 (2001): 9–26.
 • Estymator Parzena

  Literatura
  • David Kincaid, Ward Cheney – Analiza numeryczna
  • Zenon Fortuna, Bohdan Macukow, Janusz Wąsowski – Metody numeryczne
  • Dan Simon Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches
  • Tomasz Larkowski, Keith Burnham – System identification, parameter estimation and filtering
  • Mark Owen – Przetwarzanie sygnałów w praktyce
  • Piotr Kulczycki – Estymatory jądrowe w analizie systemowej