Modelowanie

„Znajomość pewnych zasad łatwo wyrównuje brak znajomości pewnych faktów.”

Claude-Adrien Helvetius

Podstawy Matlaba
Lista zadań

Prezentacja „Znaczenie instrukcji …”

pomiary.xlsx
pomiary.mat
dataset.xlsx

Danologia – Uczenie maszynowe – wykład

Wykłady
  1. Modelowanie odpowiedzi układu krążenia na wysiłek fizyczny
  2. Modele kompartmentowe
  3. Planowanie szczepień i optymalizacja wielokryterialna
  4. Trzęsienie ziemi i wielopiętrowe budynki
  5. Modelowanie procesów zmiennych w czasie i przestrzeni – równania różniczkowe cząstkowe
  6. Biologicznie realistyczne modele neuronu
  7. Modelowanie procesu uczenia z nagród i kar
Literatura