Modelowanie

„Znajomość pewnych zasad łatwo wyrównuje brak znajomości pewnych faktów.”

Claude-Adrien Helvetius

Lista zadań

pomiary.xlsx
dataset.xlsx

Wykłady
 1. Modelowanie odpowiedzi układu krążenia na wysiłek fizyczny
 2. Modele kompartmentowe
 3. Planowanie szczepień i optymalizacja wielokryterialna
 4. Trzęsienie ziemi i wielopiętrowe budynki
 5. Modelowanie procesów zmiennych w czasie i przestrzeni – równania różniczkowe cząstkowe
 6. Biologicznie realistyczne modele neuronu
 7. Modelowanie procesu uczenia z nagród i kar
 8. Modele i systemy
Literatura
 • John D. Sterman – A Skeptic’s Guide to Computer Models
 • Jakub Gutenbaum – Modelowanie matematyczne systemów
 • Stanisław Osowski – Modelowanie i symulacja układów i procesów dynamicznych
 • Lennart Ljung, Torkel Glad – Modeling of Dynamic Systems
 • Donal O’Shea – An Introduction to Dynamical Systems and Mathematical Modelling
 • Brzostowski Krzysztof, Jarosław Drapała – Systems modelling and analysis
 • James Stewart, Troy Day – Biocalculus: Calculus for Life Sciences
 • Dennis G. Zill, Warren S. Wright – Differential Equations with Boundary-Value Problems
 • Frank R. Giordano, William P. Fox, Steven B. Horton – A First Course in Mathematical Modeling
 • W. W. Sawyer – Algebra liniowa dla inżynierów
 • W. W. Sawyer – W poszukiwaniu modelu matematycznego
 • W. W. Sawyer – Droga do matematyki współczesnej
 • W. W. Sawyer – Matematyka nauką przyjemną