Coronavirus Time

System Analysis and Decision Support Methods

Projektowanie systemów złożonych

Metody numeryczne

Metody systemowe i decyzyjne

Identyfikacja systemów

ZPI

  • Inspiracja obiektowa – 11.03.2020
  • Zapoznajemy się z możliwościami przyjaznej dla użytkownika wizualizacji działania algorytmów optymalizacji z wykorzystaniem pakietu SciPy. Warto już teraz uzbroić się w opisy algorytmów i odnaleźć te, które objęte są danym tematem: Nonlinear Programming – 13.03.2020
  • Przechodzimy w tryb pracy wewnątrzgrupowej ze zindywidualizowaną koordynacją prac ze mną. – 20.03.2020

Dla uczniów