Aproksymacja

„Każda nauka ścisła opiera się na przybliżeniu.”

Bertrand Russel

Dane pomiarowe
Lista zadań

  • Dane ‚yeast’ – B. K. Mable et al., “Masking and Purging Mutations following EMS Treatment in Haploid, Diploid, and Tetraploid Yeast (Saccharomyces cerevisiae),” Genetical Research 77 (2001): 9–26.
  • Dane ‚yeast’ w xls
  • Dane 7
  • Literatura
    • David Kincaid, Ward Cheney – Analiza numeryczna
    • Zenon Fortuna, Bohdan Macukow, Janusz Wąsowski – Metody numeryczne