„Wiedza nie ma właściciela.”

Ludwik Pasteur

„Nasz mały umysł dla wygody dzieli […] wszechświat na działy: fizykę, biologię, geologię, astronomię, psychologię itd. Pamiętajmy jednak, że przyroda nic o tym nie wie.”

Richard P. Feynman